Melek İsimleri ve Görevleri! 4 Büyük Melek İsimleri Nelerdir?

İyisimi

Genel anlamda dini bir terim karşılığı olarak kullanım alanı bulan ve birçok dinde inanılan melek, ışıktan yaratıldığına ve yaratıcı ile insan arasında aracılık yaptığına inanılan varlıktır. Bu anlamda meleklere inancın olduğu her din ve her inançta melek kavramına birbirinden farklı bir bakış açısı mevcut bulunur.

Bu çerçevede her melek, kendine farklı isimlere ve yine bu isimlere özgü farklı görevlere sahiptir. Melekler, İslam inancında Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın emirlerine tam manada itaat eden ve iyi niteliklere sahip olan ruhani varlıkları temsil eder. Bu yönüyle melekler, farklı suretlere girebilen duyularla algılanamayan nurani varlıklar olarak tüm dikkatleri üzerlerine çekerler.

Melek İsimleri ve Görevleri

İslam inancında birçok kimsenin de bildiği üzere dört büyük melek vardır ve bu meleklerin her biri görev bakımından birbirinden ayrılır. Dört büyük melek dışında da farklı melekler ve bu meleklerin kendi görevleri vardır. Bu anlamda meleklerin isimleri ve görevleri şu şekildedir:

  • Cebrail, Allah’ın emirlerini peygamberlere iletmekle sorumlu bir melektir.
  • Azrail, ölüm meleğidir.
  • Mikail, tabiat olaylarından sorumlu olan melektir.
  • İsrafil, Sur’a üflemekle görevlendirilmiş melektir.
  • Münker Nekir, sorgu melekleri olarak vazife almış olan meleklerdir.
  • Kiramen Katibin, insanların sağında ve solunda yer alarak işlenen günah ve sevapları kayda geçen meleklerdir.
  • Zebani, cehennemde görev alan melektir.
  • Rıdvan, cennette görevli olan melektir.
  • Hazin, cennet ve cehennem bekçileri olan meleklerdir.

Melek Özellikleri Nelerdir?

Her meleğin birbirinden farklı isimleri ve görevleri mevcut bulunsa dahi, her meleğin sahip olduğu ortak özellikleri vardır. Bu paralelde meleklerin sahip olduğu özellikler birçok kimse tarafından büyük bir merak uyandırır. Meleklerin özellikleri incelendiği vakit göze çarpan en önemli özellik onların nurdan ve manevi olarak yaratılmış olmalarıdır. Melekler, tıpkı insanlar gibi yeme, içme gibi bir özelliğe sahip değillerdir. Meleklerin cinsiyetleri yoktur ve melekler sürekli olarak Allah’a ibadet halindedirler. Meleklerin her birinin tamamen kendine has farklı görevleri ve farklı sorumlulukları vardır. Melekler, sahip oldukları bu gibi özellikler sebebiyle diğer canlı türlerinden net bir şekilde ayrılırlar.

Yorum yapın