Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ne Kadar?

İyisimi

Avukatlık asgari ücret tarifesi konuya göre değişkenlik gösterir. Ancak en doğru tarife Resmi Gazete’ten öğrenilebilir. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlar, özel ve tüzel kişilerin avukatlara ödeyecekleri ücret en az 15.800 TL olarak belirlenmiştir. Dava ücretleri ise ortalama 8 bin ve 67.700 TL arasında değişkenlik gösterebilir. Avukatlarda sözlü olarak büroda danışma ücreti ise; 1 saat için yaklaşık 2 bin 300 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamaya istinaden 2023-2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi için ortalama %90,40 oranında artış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Avukatlık Ücreti Kim Tarafından Belirlenir?

Avukatlık ücretinin kim tarafından belirlendiği araştırılan konuların başında gelir. Taraf ve avukat arasındaki terazinin korunması ve kanunlara bağlı kalınması sureti ile her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir. Belirlenen tutarlar avukatlık asgari ücret tarifesi miktar ve oranlardan az olmamak şartı ile kararlaştırılır. Avukatlık ücreti belirlenirken dikkate alınacak belli başlı hususlar vardır. Bu hususlar şu şekildedir;

  • Dava değeri ya da mahkemece hüküm olunacak dava
  • Vekalet ücreti
  • Davanın konusu avukatlık ücretlerini belirleyen hususlar arasında yer alır.

Avukatlık Ücretleri Ne Zaman Ödenir?

Avukatlık ücretlerinin ne zaman ödeneceği hususu taraflarca belirlenir. Yapılan sözleşmeye istinaden taraflarca serbestçe karşılaştırılabilir. Vade, sözleşme içerisinde belirli olmasından dolayı ödeme vadesi hususunda belirlenen tarihe bağlı kalınır. Düzenlenen sözleşmede avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceğine dair herhangi bir husus yer almaz ise ücret alacağının dava sonucunda ödeneceği hususu ortaya çıkar.

Avukatlık ücreti ödendikten sonra dava sonuçlanana kadar avukat bu süreci takip etmek ile mükelleftir. Davanın tamamen noktalanması sonucunda avukatlık ücretine hak kazanacağı bilinir. Düzenlenen bu bilgiler doğrultusunda avukatlık hizmetine istinaden avukata ödenecek olan ücretin iş sonucunda ödeneceği muaccel olunmuştur. Her dava için belirlenen avukatlık ücretleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle avukatlık ücreti ile ilgili bilgi almak için davanın niteliği ve davanın konusu mutlaka detaylı bir şekilde aktarılmalıdır. Anlaşılan avukatlık ücreti mutlaka sözleşme içerisine dahil edilmelidir.

Yorum yapın